(R3) Dowody - Zestaw nr 1

 

*Zadanie 1. (3 pkt.)

Wykaż, że dla x>0 i y>0 prawdziwa jest nierówność

  

*Zadanie 2. (3 pkt.)

Wykaż, że zachodzi równość

 

 

*Zadanie 3. (3 pkt.)

Wykaż, że jeżeli a, b, c  są dowolnymi liczbami rzeczywistymi  i

a +b + c = m,  to m2  4a2+ 4b2+ 4c2

 

 

*Zadanie 4. (3 pkt.)

Uzasadnij, że dla x>1

 

Pytania do nauczyciela:

brak pytań...

Dodaj pytanie do nauczyciela:

Tylko dla zalogowanych użytkowników.