(R3) Dowody - Zestaw nr 2

 

Zadanie 5. (3 pkt.)

Udowodnij, że suma kwadratów trzech kolejnych liczb całkowitych daje przy dzieleniu przez 3 resztę 2.

 

 

*Zadanie 6. (3 pkt.)

Udowodnij, że różnica między sześcianem dowolnej liczby całkowitej i tą liczbą jest podzielna przez 6.

 

 

Zadanie 7. (3 pkt.)

Wykaż, że zachodzi równość

 

 

*Zadanie 8. (3 pkt.)

Wykaż, że jeżeli a, b, c  są dowolnymi liczbami rzeczywistymi dodatnimi i

a +b + c = x,  to

 

 

Pytania do nauczyciela:

brak pytań...

Dodaj pytanie do nauczyciela:

Tylko dla zalogowanych użytkowników.