(3) 0400 Równoległobok

Zadanie 

a)

Wierzchołki równoległoboku ABCD mają współrzędne A=(3,-2), B=(2,4), D=(1,-8). Znajdź równanie prostej CD.

 

Prosta CD ma równanie y=-6x-2

b)

Wierzchołki równoległoboku ABCD mają współrzędne A=(-6,8), B=(-3,2), D=(-9,1). Znajdź równanie prostej CD.

 

Prosta CD ma równanie y=-2x-17

 

 

Pytania do nauczyciela:

brak pytań...

Dodaj pytanie do nauczyciela:

Tylko dla zalogowanych użytkowników.