(5) 0700 Trójkąt

Zadanie 

a)

Punkty A=(3,5) i B=(6,1) są wierzchołkami trójkąta ABC, a punkt M=(1,2) jest środkiem boku AC. Oblicz współrzędne punktu przecięcia prostej AB z wysokością tego trójkąta, poprowadzoną z wierzchołka C.

 

 

b)

Punkty A=(-2,4) i B=(5,-3) są wierzchołkami trójkąta ABC, a punkt M=(1,5; 5,5) jest środkiem boku AC. Oblicz współrzędne punktu przecięcia prostej AB z wysokością tego trójkąta, poprowadzoną z wierzchołka C.

 

 

Pytania do nauczyciela:

brak pytań...

Dodaj pytanie do nauczyciela:

Tylko dla zalogowanych użytkowników.